Sikta for å ha forgifta ektemannen – trivst i fengselet


Sikta for å ha forgifta ektemannen – trivst i fengselet

To gonger vart mannen redda frå døden på sjukehuset. Tredje gongen han vart innlagd, varsla sjukehuset politiet. Kona nektar for å ha forgifta han.
Les mer om: