Sikkerhetsforsker: Om du har håndskriftgjenkjenning på PC-en din kan all tekst på maskinen bli lagret i det skjulte