Ser likheter med ulykkene i USAs marine


Ser likheter med ulykkene i USAs marine

Forskningslederen ved Totalförsvarets forskningsinstitut mener forliset til fregatten «Helge Ingstad» har likhetstrekk med ulykkene i den amerikanske marinen i fjor.