Ser AI-en «sykkel» eller «grønn strek» i dette bildet? Det er faktisk ikke godt å si, mener norsk ekspert