Sentralbanksjefen ramser opp alt han ikke kan gjøre noe med


Sentralbanksjefen ramser opp alt han ikke kan gjøre noe med

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer mot å tillegge rentesettingen for mange mål.
Les mer om: