Sendte skoleandakt-sak helt til topps


Sendte skoleandakt-sak helt til topps

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Da det før påske ble gitt beskjed fra rektor og skoleledelsen om at skolelaget i Sirdal ikke fikk ha skoleandakter i matfriminuttet lenger.- Vi håper virkelig at dere vil la oss fortsette å ha skoleandakt. Det er faktisk brudd på barnekonvensjonen og menneskerettighetene om vi ikke får lov til å ha skoleandakt. Når til og med Stortinget sier ja, er det helt uforståelig for oss at dere nekter oss skoleandakt, påpekte leder Aurora Tjørhom og resten av skolelagsstyret i et brev til rektor, enhetsleder og rådmannen.Det fikk kommunen til å snu for å sjekke ut saken med fylkesmannen først. Det fikk også varaordfører Egil Netland (KrF) til å ta saken opp i kommunestyret like før påske, og stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) til å skrive leserinnlegg for å oppfordre Sirdal til å fortsette å tillate skolene å låne ut plass til skolelaget i matfriminuttet.Sammensveiset - Skolelaget betyr mye for meg og det gir meg veldig mye positivt. Det er en plass jeg kan komme å få koble av, og høre om kristendommen. Det er ikke en tvang. Jeg er der frivillig. Det er en samlingsplass for oss som ønsker å høre mer om kristendommen. Det er et godt felleskap, elevene på ungdomsskolen leker og har det gøy sammen. Det er inkluderende samlinger hvor alle er velkommen, sier Tøri Kvinlaug (9.klasse). - Jeg mener at laget er veldig bra for oss elever, vi blir sammensveiset på en helt annen måte enn vi ellers gjør. Det er herlig å få et avbrekk fra skolehverdagen med å lære om Gud og ha gøye leker sammen, påpeker Siv Jorunn Mattningsdal (8.klasse).- Skolelaget er viktig for meg fordi da føler jeg at troen min er velkommen på skolen. Det er en grei møteplass for alle på ungdomsskolen og jeg blir bedre kjent med folk fra andre klasser, fremholder Erling Andre Biktjørn (10. klasse).Sosialt - Jeg er veldig glad i å dra på skolelaget. Det er hyggelig å være sammen. Veldig ofte blir jeg oppmuntret i min tro. Det er også gøy med lekene vi har etterpå. Dette er både sosialt og lærerikt, uttaler skolelagsleder Aurora Tjørhom. - Vi vet at det har blitt foreslått av vi kan ha skoleandakt etter skoletid. Men det blir ikke det samme. For oss i styret og andre elever på ungdomsskolen er det en god avkobling å komme opp til skoleandakten i matfriminuttet. Om det er etter skoletid vil ikke folk ha like god mulighet til å komme. Mange har fritidsaktiviteter de skal på og veldig mange tar buss. Bare av seks medlemmer i styret til Tonstad skulelag tar fire av oss buss.Skulle bli lettere - Det bør bli lettere for barne- og ungdomsorganisasjonene å få bruke skolelokaler til sin aktivitet, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i november 2018. Han og leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Rode Hegstad undertegnet et brev der de oppfordrer kommunene om å gi barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolelokaler. I brevet skriver LNU og regjeringen at barne- og ungdomsorganisasjoner bør få mulighet til å bruke offentlige lokaler til sine møter, samlinger og aktiviteter på lik linje med andre organisasjonene. - Hva betyr dette i praksis for kommune som Sirdal som nå vurderer om skolelaget skal få låne klasserom i matfriminuttet for å holde andakter? SVARER: Julie Midtgarden Remen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner. Hun svarer nå på spørsmål om skoleandakter. Foto: KD Foto: AndreKJØP BILDE - Mange kommuner legger til rette for at barne- ungdomsorganisasjoner av ulike slag kan få bruke skolens lokaler. Det er viktig, ikke minst fordi mange av disse organisasjonene ikke har økonomi til å leie lokaler, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) til Agder.- Staten kan ikke pålegge kommunen å stille skolene til disposisjon, men jeg håper Sirdal og andre kommuner finner gode løsninger som gjør det mulig for både skolelag og andre organisasjoner å få tilgang på lokaler.Kommunen bestemmer - Hva er gjeldende regler for bruk av skolelokaler i skoletiden og utenom skoletiden for frivillige lag og foreninger? - Skolene kan gi lag, organisasjoner og grupper lov til å bruke lokaler på skolen. Det kan skje i skoletiden, for eksempel i fritimer og friminutt, eller etter skoletid, forklarer Remen. - Samtidig er det kommunen som skoleeier selv bestemmer hvordan lokalene skal brukes, og hvem som kan få låne eller leie lokalene. Men vår oppfordring til skolene og kommunene er å finne gode løsninger.