Selskapet bak BB-8 skal lage forsvarsroboter


Selskapet bak BB-8 skal lage forsvarsroboter

Sphero spinner av nytt selskap for militære formål.