Selger på Dikemark for å stanse forfall


Selger på Dikemark for å stanse forfall

Oslo universitetssykehus vil selge på Dikemark for å komme i gang med utviklingen. Og Asker kommune skal fylle på med kultur.