Seks vil sjefe over det nye storfylket i vest


Seks vil sjefe over det nye storfylket i vest

Jobben blir ein av dei viktigaste når Sogn og Fjordane og Hordaland slår seg saman. På søkjarlista står både ein fylkesrådmann og ein fylkesmann.
Les mer om: