Seks vil leie for å eie


Seks vil leie for å eie

Etter utlysning i 2017 kom det inn seks søknader til Flekkefjord kommune som gjerne vil inn i ordningen med å leie kommunal bolig med en avtale som på sikt gjør det mulig for leietagerne å kjøpe boligen de leier.
Les mer om: