Seks personer sikta etter stort narkobeslag i Mandal


Seks personer sikta etter stort narkobeslag i Mandal

Politiet har gjort et større beslag i Mandal, og seks personer er sikta. Den ene av de to antatte hovedmennene er en 54-åring uten straffesaker.
Les mer om: