Seks av ti venter økt koronasmitte


Seks av ti venter økt koronasmitte

60 prosent av de spurte tror tallet på nye koronatilfeller her i landet vil øke, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.