Segregering er normen, ikke unntaket


Segregering er normen, ikke unntaket

De større byene i landet opplever til dels store integreringsutfordringer.