Se dokumentaren Svarteperspelet


Se dokumentaren Svarteperspelet

Hva skjer i et lokalsamfunn når innbyggerne får vite at de skal få et asylmottak for utagerende asylsøkere i nabolaget?
Les mer om: