Sauebonde vinner fram med naust-klage


Sauebonde vinner fram med naust-klage

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger kommer til å ta klagen til sauebonde Jan Bokn til følge. Det omdiskuterte naustet på Sør-Bokn får stå med mindre Fylkesmannen omgjør vedtaket.
Les mer om: