Satser på tettere samarbeid


Satser på tettere samarbeid

For å styrke Longyearbyens fortrinn om godt samarbeid rundt forskning, utdanning og forvaltning, har Unis og LL besluttet å øke samarbeidet ytterligere.