Satser på luksuskantine og matsalg for 750 millioner


Satser på luksuskantine og matsalg for 750 millioner

Noen av landets beste kokker skal stå for kantinen i Braathen Eiendoms kontorlokaler.
Les mer om: