Satsar på eksklusiv rogn


Satsar på eksklusiv rogn

Bjørn Tunheim passar på at berre den aller beste rogna hamnar på sushitallerkenar på andre sida av kloden. Men, også den resterande rogna blir nytta.
Les mer om: