Sanner varsler mindre pengebruk i statsbudsjettet


Sanner varsler mindre pengebruk i statsbudsjettet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) varsler mindre pengebruk i statsbudsjettet for 2022 enn det har vært under pandemien.