Sanner-garanti mot avgiftshopp på campingbiler


Sanner-garanti mot avgiftshopp på campingbiler

Revidert nasjonalbudsjett skapte usikkerhet om hvorvidt campingbiler ville få økte avgifter i 2021. Det kommer ikke til å skje, bekrefter finansministeren nå.