Sandnes-ordfører fikk fullmakt til å trekke seg fra bomringsamarbeid


Sandnes-ordfører fikk fullmakt til å trekke seg fra bomringsamarbeid

Sandnes-ordfører Stanley Wirak fikk fullmakt av bystyret til å trekke seg fra byvekstavtalen hvis ikke kravet om å fjerne rushtidsavgiften blir innfridd.