Sammenslåing i Heimevernet


Sammenslåing i Heimevernet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Heimevernet (HV) skal være en hurtig mobiliseringstyrke for Forsvaret og et viktig bindeledd til en rekke beredskapsaktører. Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08) styres fra Vatneleiren ved Sandnes på vegne av sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).HV har nylig gjennomgått en omorganisering ut fra Stortingets vedtak om at fremtidens HV skal bestå av 40.000 mannskaper og befal fordelt over 11 HV-distrikt. Det er en reduksjon på 5.000 soldater og 21 HV-områder totalt på landsbasis.Omorganiseringen har medført at enkelte områder er nedlagt, noen er slått sammen og flere har endret navn.- Den lokale tilstedeværelsen i kommunene blir videreført, men som følge av reduksjon i antall heimevernsområder, så vil de nye HV-områdene ha ansvaret for flere kommuner med tanke på kommunalt koordineringsansvar. For enkelte kommuner vil det medføre at de må forholde seg til et nytt HV-område og ny områdesjef, forklarer oberstløytnant Kjetil Bertel Sletten i en redegjørelse til kommunene.- På lokalt nivå vil kaptein Sten Rune Eie i HV-08 ivareta kontakten med kommuneledelse, koordinering og deltagelse i kommunale beredskapsråd, kriseråd og øvelser. Eie er områdesjef for det som nå kalles Sira Kvina HV-område. Dette området dekker Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.