Samlet til russefest 60 år etter at de var russ


Samlet til russefest 60 år etter at de var russ

Otto Geheb, Rasmus Tallaksen og Bjørgulf Svenningsen beklaget at de ikke ble så mange denne gangen. Ikke desto mindre kom 34 for å feire livet og minnes russetiden i 1958.
Les mer om: