Samla toppforskarar i Sogndal for å løyse karbongåta


Samla toppforskarar i Sogndal for å løyse karbongåta

SOGNDAL (NRK): Kan vi løyse klimautfordringane med å fange meir karbon? Forskarar frå fleire forskingsinstitusjonar var i dag samla i Sogndal for å prøve å finne ut av det.
Les mer om: