Samarbeid blir svært viktig


Samarbeid blir svært viktig

Tettare samarbeid mellom Sunnhordland og Haugalandet kan bli viktig i det å skape eit tyngdepunkt mellom Bergen og Stavanger. Ikkje minst blir dette viktig når Hordaland blir slått saman med Sogn og Fjordane.