Saksøkte staten – tapte i tingretten(pluss)


Saksøkte staten – tapte i tingretten(pluss)

Lødingen Fisk AS ble i fjor ilagt et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner fra Olje- og energidepartementet.