Saker om seksuelle overgrep i Den norske kirke har mer enn doblet seg


Saker om seksuelle overgrep i Den norske kirke har mer enn doblet seg

I 2016 og 2017 er det blitt rapportert inn 34 tilfeller av seksuelle krenkelser i Kirken. Perioden før var tallet sju.