Søm legesenter: Stor forvirring rundt regler for coronatest før utenlandsreise


Søm legesenter: Stor forvirring rundt regler for coronatest før utenlandsreise

Søm legesenter i Kristiansand opprettholder og utvider sitt tilbud med å hjelpe reisende som fortsatt har behov for coronatest før reise i Kristiansand, jobb eller andre forbindelser. Samtidig oppleves stor forvirring og behov for økende veiledning av regler rundt coronatest ved utenlandsreiser.
Les mer om: