Særs god leseopplevelse! Bokanmeldelse av «Rich Boy»


Særs god leseopplevelse! Bokanmeldelse av «Rich Boy»

Caroline Ringskog Ferrada-Noli skapte en liten litterær oppstandelse i Sverige da hun ga ut «Rich Boy» i 2018.
Les mer om: