Så mange bryter fartsgrensene på norske veier


Så mange bryter fartsgrensene på norske veier

Her har vi faktisk blitt mer lovlydige.