Så mange barn vil få gratis SFO: – Initiativet er flott, men det må satses mye mer på dem som er under fattigdomsgrensen(pluss)


Så mange barn vil få gratis SFO: – Initiativet er flott, men det må satses mye mer på dem som er under fattigdomsgrensen(pluss)

Harstad får midler til å gi åtte førsteklassinger fra lavinntektsfamilier gratis heltidsplass på SFO. Edvin Eriksen (SV) mener det er for lite.
Les mer om: