Så lenge forblir renta uendret


Så lenge forblir renta uendret

Styringsrenta står på stedet hvil - enn så lenge.