Så hvorfor ikke redusere avgiften?(pluss)


Så hvorfor ikke redusere avgiften?(pluss)

En prisøkning på to kroner i timen er isolert sett ikke noe å fyre seg opp for. Men parkeringsavgift i sentrum handler minst om kroner og øre. Aller mest dreier det seg om en farlig signaleffekt. Så hva med å snu på flisa?
Les mer om: