Ryddearbeidet på Langøyene ved Oslo starter til høsten


Ryddearbeidet på Langøyene ved Oslo starter til høsten

Oslo kommunene har gitt Veidekke oppdraget med å rydde det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene i Oslofjorden. Arbeidet vil vare til juli 2021.
Les mer om: