Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper


Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper

Forsvarsgigant har planer om nytt russisk senter for avanserte skipsmotorer.
Les mer om: