Russland vil nekte flere EU-representanter innreise


Russland vil nekte flere EU-representanter innreise

Russland opplyser at landet innfører innreiseforbud for en rekke personer fra EU-land som en reaksjon på lignende straffetiltak fra europeisk hold.
Les mer om: