Russland vil ha tettere samarbeid med Grønland


Russland vil ha tettere samarbeid med Grønland

Russland vil styrke samarbeidet med Grønland, særlig når det kommer til fiskeri.
Les mer om: