Rusbruken i Oslos uteliv skal kartlegges


Rusbruken i Oslos uteliv skal kartlegges

Et anonymisert trendpanel skal overvåke og samle informasjon om rusbruk i hovedstadens uteliv.