Rus, ran og prostitusjon skaper trøbbel på Mallorca


Rus, ran og prostitusjon skaper trøbbel på Mallorca

Stadig mer åpenlys prostitusjon og en bølge av ran og rus skaper hodebry for de lokale myndighetene på ferieøya Mallorca.
Les mer om: