Rotevatns falske nyheter


Rotevatns falske nyheter

Det burde være mulig for en statsråd å forstå at folk som får næringsgrunnlaget sitt revet i fillebiter, kjemper mot det.