Romania 1989: Ein revolusjon eller brotsverk mot menneskeslekta?


Romania 1989: Ein revolusjon eller brotsverk mot menneskeslekta?

Bucuresti, Romania (NRK): 17. desember 1989 åpna soldatar eld mot demonstrantane i byen Timisoara i Romania. Det var byrjinga på eit opprør mot diktatoren Ceaucescu, som to veker etter var død - avretta framfor TV-kameraene. Men var det eigentleg ein revolusjon?