Rettsmedisiner: – Fikk omfattende skader mens hun levde


Rettsmedisiner: – Fikk omfattende skader mens hun levde

HEDMARKEN TINGRETT (NRK): Obduksjonen viste at Janne Jemtland hadde en rekke blåmerker og ribbeinsbrudd. Skadene skal ha blitt påført mens hun var i live.
Les mer om: