Retten til å studere mens man får dagpenger forlenges


Retten til å studere mens man får dagpenger forlenges

Regjeringen forlenger den midlertidige ordningen som gir permitterte og arbeidsledige rett til å studere eller gå på kurs uten å miste dagpengene ut året.
Les mer om: