Retten om dømt overgriper i Finnmark: Savner sidestykke i norsk strafferett


Retten om dømt overgriper i Finnmark: Savner sidestykke i norsk strafferett

Et tidligere samboerpar er i Øst-Finnmark tingrett dømt til fengsel i henholdsvis sju og tre år for gjentatte grove voldtekter av en fireåring.