Responderer hodet, Petter?


Responderer hodet, Petter?

Kroppen responderer ikke på trening. Det er noe av Petter Northugs forklaring på sin elendige form. Men hva med hodet? Responderer det, Petter?