Resistent bakterie herjer Toscana


Resistent bakterie herjer Toscana

Myndighetene i Toscana forsøker å hindre spredning av en farlig bakterie som er resistent mot antibiotika. Bakterien har tatt livet av over 30 mennesker.