Religiøs og politisk ekstremisme under lupen


Religiøs og politisk ekstremisme under lupen

Ny bok om radikalisering er opplysende, men lite kritisk.