Rekordutbetalinger fra Innovasjon Norge


Rekordutbetalinger fra Innovasjon Norge

I år har Innovasjon Norge utbetalt seks milliarder kroner til norsk næringsliv. Det tilsvarer det samme som ble delt ut i hele 2019.
Les mer om: