Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks(pluss)


Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks(pluss)

Hele 72 tonn med pukkelaks ble fisket i norske fjorder i den ordinære sesongen i år. Det er nesten sju ganger mer enn i 2019. Fangst av vanlig laks ble halvert.