Rehman dannet Født Fri etter telefon fra Raja


Rehman dannet Født Fri etter telefon fra Raja

Stiftelsen Født Fri ble etablert etter at Shabana Rehman ble kontaktet av Venstres Abid Raja. Han bekrefter å ha tatt initiativet.